Din globale leverandør av Internettbasert 360 graders tilbakemelding og spørreundersøkelser

Få tak i informasjonen når du trenger den:

  • Tilbakemelding fra store og flerspråklige organisasjoner
  • HRIS-integrasjon fjerner behov for manuell opplasting
  • Fellesrapporter viktig grunnlag for å meisle ut organisasjons-strategien
  • Stor tilpasningsmulighet
  • Internett-basert - spør hvem som helst, hvor som helst, om hva som helst, når som helst

Panoramic Feedback® på Norsk

Du kan lage spørreskjemaer og rapportformat på norsk for din 360 graders undersøkelse på norsk og andre språk.

Respondentene kan svare og gi sine kommentarer i fri tekst, på norsk. Dette bidrar til å styrke rapportenes informasjonsverdi.

Du kontrollerer språkkvaliteten

Du kan ha tillit til at teksten er klar, presis og tilpasset dine brukere fordi du og dine kolleger legger inn all tekst som brukes.

Bare undersøkelsens administrator trenger å kunne engelsk. Vi byr på en lettlest håndbok på engelsk for å forenkle jobben. I tillegg finnes en velutbygd engelsk, elektronisk hjelpefunksjon.

Førstelinje teknisk støtte kan gis fra den norskspråklige distributøren i ditt område, eller direkte fra Panoramic Feedback®, men da på engelsk.

Distributør

Panoramic Feedback® har distributør som snakker norsk og kjenner norsk kultur. Trykk her for å vite mer.

En global forpliktelse

Panoramic Feedback® er engasjert av å støtte vekst og utvikling av enkeltmennesker og organisasjoner verden over, enten det dreier seg om flernasjonale foretak, nasjonale og internasjonale myndigheter eller andre slags organisasjoner, og uavhengig av størrelse.

Les mer, på engelsk