Váš svetový partner v online 360 formulári a prieskumoch

Získajte informácie, ktoré potrebujete, v pravej chvíli

  • Spätná väzba pre velké alebo viacjazycné organizácie
  • Integrácia s informacnými personálnymi systémami (tzv. HRIS) odstráni potrebu rucného zadávania údajov
  • Súhrnné správy pomáhajú mapovat organizacnú stratégiu
  • Plne prispôsobitelné
  • Plne využíva internet – spýtajte sa kohokolvek, cokolvek, kedykolvek, kdekolvek

Panoramic Feedback® v slovencine

Dotazníky a správy pre vaše 360 formuláre alebo prieskumné projekty môžete vytvárat v slovencine a iných jazykoch.

Respondenti môžu odpovedat a volne komentovat v slovencine. To pomáha zabezpecit, aby správy obsahovali množstvo hodnotných informácií.

Vy sami riadite preklad

Kedže vy a váš miestny personál navrhujete všetky texty, môžete si byt istí, že sú jasné, presné a vhodné pre vašich ludí.

Iba administrátor projektu potrebuje vediet po anglicky. Aby sme tejto osobe ulahcili prácu, poskytujeme jednoduchú vytlacenú prírucku spolu s bohatým pomocníkom v rámci softvéru.

Technickú podporu vám môže poskytnút distribútor vo vašom regióne, ktorý ovláda vašu rec, alebo priamo spolocnost Panoramic Feedback® v anglictine.

Distribútori

Panoramic Feedback® má distribútorov, ktorí hovoria po slovensky. Informácie nájdete tu.

Panoramic Feedback® privíta otázky od potenciálnych distribútorov, ktorí hovoria plynulo po slovensky a poznajú slovenskú obchodnú kultúru. Informácie nájdete tu.

Globálny záväzok

Spolocnost Panoramic Feedback® je odhodlaná podporovat rozvoj ludí a organizácií po celom svete, vrátane globálnych organizácií, vlád a iných organizácií všetkých velkostí.

Viac informácií v anglictine