Din globala partner för 360-graders feedback och enkäter online

Hämta den information du behöver, när du behöver den

  • Feedback för stora eller flerspråkiga organisationer
  • Integrering med personalsystem eliminerar manuell inmatning
  • Sammanställda rapporter som underlättar kartläggning av organisationsstrategier
  • Fullt anpassningsbart
  • Renodlad internet-arkitektur – fråga vem som helst, vad som helst, när som helst, var som helst

Panoramic Feedback® på svenska

Du kan skapa frågeformulär och rapporter för ditt 360-graders feedbackprojekt eller enkätprojekt på svenska och på andra språk.

Svarspersonerna kan svara och skriva in fritextkommentarer på svenska. Detta hjälper till att säkerställa att rapporterna ger stora mängder värdefull information.

Du styr översättningen

Eftersom du eller dina lokala medarbetare utformar all text kan du känna dig säker på att den är tydlig, exakt och lämplig för din personal.

Det är bara den administratör som sätter upp projektet som behöver kunna läsa engelska. För att underlätta arbetsuppgiften för denna person tillhandahåller vi en lättfattlig, tryckt handbok, samt rikligt med online-hjälp.

Du kan få teknisk support antingen från en distributör inom ditt område som talar ditt språk, eller direkt från Panoramic Feedback® på engelska.

Distributörer

Panoramic Feedback® har distributörer som talar svenska. Klicka här för information.

Panoramic Feedback® välkomnar förfrågningar från potentiella distributörer som talar flytande svenska och som är väl förtrogna med affärskulturen i svensktalande regioner. Klicka här för information.

Ett globalt åtagande

Panoramic Feedback® har åtagit sig att stödja vidareutvecklingen hos människor och organisationer över hela världen, inklusive globala företag, regeringar och andra organisationer av alla storlekar.

Mer information på engelska